1 ngày

HCM – CÁI BÈ – CHỢ NỔI – CÙ LAO TÂN PHONG(2/9)
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: tàu du lịch
Giá tour: 590.000vnđ/khách
Khởi hành: Lễ 2/9
CÁI BÈ – CHỢ NỔI – CÙ LAO TÂN PHONG(2/9)
Thời gian: 3-4h
Phương tiện: tàu du lịch
Giá tour: 150.000vnđ
Khởi hành: Lễ 2/9
HCM – CÁI BÈ – TÂN PHONG – TÁT MƯƠNG BẮT CÁ(2/9)
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: tàu du lịch
Giá tour: 680.000vnđ/khách
Khởi hành: Lễ 2/9
HCM – CÁI BÈ – KDL VINH SANG – VĨNH LONG(2/9)
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: tàu du lịch
Giá tour: 750.000vnđ/khách
Khởi hành: Lễ 2/9
CÁI BÈ – KDL VINH SANG – VĨNH LONG (2/9)
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: tàu du lịch
Giá tour: 280.000 vnđ
Khởi hành: Lễ 2/9
CÁI BÈ – TÂN PHONG –  TÁT MƯƠNG BẮT CÁ(2/9)
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: tàu du lịch
Giá tour: 250.000 vnđ
Khởi hành: Lễ 2/9
VỀ VƯƠNG QUỐC TRÁI CÂY - VUI TẾT ĐOAN NGỌ
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Xe - tàu
Giá tour: 290.000
Khởi hành: 2017
CÁI BÈ – TÂN PHONG – ĐẠP XE & HỌC LÀM BÁNH
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: tàu du lịch
Giá tour: 230.000 vnđ
Khởi hành: hằng ngày
CÁI BÈ – NHÀ CỔ – CÙ LAO TÂN PHONG – CÁI BÈ
Thời gian: 4 đến 5 giờ
Phương tiện: tàu du lịch
Giá tour: 170.000 vnđ
Khởi hành: hằng ngày
CÁI BÈ – CÙ LAO AN BÌNH – VĨNH LONG
Thời gian: 5 đến 6 giờ
Phương tiện: tàu du lịch
Giá tour: 180.000 vnđ
Khởi hành: hằng ngày
MỸ THO - BẾN TRE
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: tàu du lịch
Khởi hành: hằng ngày
CÁI BÈ – CÙ LAO TÂN PHONG – CHỢ LÚA GẠO
Thời gian: 4 đến 6 giờ
Phương tiện: tàu du lịch
Giá tour: 170.000 vnđ
Khởi hành: hằng ngày
CHƯƠNG TRÌNH 1E: CÁI BÈ - KDL VINH SANG (VĨNH LONG)
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Thuyền du lịch
Khởi hành: Hàng ngày
TP.HCM - CÁI BÈ - VĨNH LONG
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Xe & thuyền du lịch
Khởi hành: Hàng ngày
CHƯƠNG TRÌNH TOUR MÊ KÔNG (1 NGÀY)
Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: Thuyền du lịch
Khởi hành: Hàng ngày
CHƯƠNG TRÌNH 1B: CÁI BÈ - CÙ LAO AN BÌNH - VĨNH LONG
Thời gian: 4 - 5 giờ
Phương tiện: Thuyền du lịch
Khởi hành: Hàng ngày
CHƯƠNG TRÌNH 1D: CÁI BÈ - KDL MÊ KÔNG ĐỒNG PHÚ
Thời gian: 5 - 6 giờ
Phương tiện: Thuyền du lịch
Khởi hành: Hàng ngày
CHƯƠNG TRÌNH 1A: CÁI BÈ - DINH XƯA VÀ NAY
Thời gian: 3 - 4 giờ
Phương tiện: Thuyền du lịch
Khởi hành: Hàng ngày