Tour nước ngoài

PHÁP - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN
Thời gian: 11 Ngày
Phương tiện: Máy Bay
Giá tour: 73.900.000 VNĐ
Khởi hành: 2017
TOUR MỸ LIÊN TUYẾN
Thời gian: 10 Ngày
Phương tiện: Máy Bay
Giá tour: 87.500.000 VNĐ
Khởi hành: 2017
TOUR ÚC: MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Phương tiện: máy bay
Giá tour: 60.500.000 VNĐ
Khởi hành: 2017
NEW YORK - WASHINGTON D.C - BOSTON
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Phương tiện: máy bay
Giá tour: 59.900.000
Khởi hành: 2017
LOS ANGELES - LAS VEGAS
Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Phương tiện: máy bay
Giá tour: 59.950.000
Khởi hành: 2017
PHÁP - THỤY SĨ - Ý
Thời gian: 11 Ngày
Phương tiện: Máy Bay
Giá tour: 84.900.000 VNĐ
Khởi hành: 2017
CANADA: VANCOUVER – MONTREAL – OTTAWA – TORONTO
Thời gian: 10 Ngày
Phương tiện: Máy Bay
Giá tour: 99.880.000 VNĐ
Khởi hành: 2017
MALAYSIA - SINGAPORE
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 12.800.000
Khởi hành: 2017
SINGAPORE
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 14.680.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 1, 2, 3, 4 Tết
HÀN QUỐC - SEOUL - JEJU - NAMI
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 29.568.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2 tết
HONGKONG - DISNEYLAND - ĐẠI NHĨ SƠN
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 26.200.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2 tết
THÁI LAN
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 11.100.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 3 tết
TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - HAKONE - KYOTO - KOBE - OSAKA
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 41.000.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 1 tết
MALAYSIA - SINGAPORE
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 17.680.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 4 tết
ABU DHABI - DUBAI
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 38.900.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 4 tết
ĐÀI BẮC - TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - HAKONE - KAWAGUCHIKO
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 40.900.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 3 tết
CAMPUCHIA - PHNOMPENH - SIEM REAP
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Đi về bằng Ôtô
Giá tour: 4.390.000
Khởi hành: M2, 3, 4 Tết AL
BẮC KINH - THƯỢNG HẢI
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 18.740.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2 tết
THÁI LAN
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 11.100.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 1 tết
MALAYSIA - SINGAPORE
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Phương tiện: Máy bay
Giá tour: 17.680.000 VNĐ
Khởi hành: Mùng 2 tết